KALİTE POLİTİKAMIZ

Artı Değer Sağlık Hizmetleri;

Laboratuvar uyguladığı deneyler için bilimsel temellere dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemektedir.

Laboratuvar, müşteri isteklerine uygun olarak, yüksek kalitede test hizmeti vermektedir.

Uygulanan deneyler için standartlara uygun metodlar kullanmaktadır.

Test sonuçlarının doğru, kesin ve güvenilir olmasını garanti altına almayı ana hedef olarak benimsemektedir