MİSYON & VİZYON

Misyon

Test sonuçları üzerinde laboratuvarımızın sorumluluğu, testin klinik laboratuvarcılık standartları ve iyi laboratuvar uygulamaları sınırları içinde, tüm kontoller yapılarak en doğru sonucu elde etmektir.

Vizyon

Hasta hakları ön planda, bilgilendirmeyi kural edinmiş, testleri en doğru, en ekonomik, gözlemlenebilir, tekrarlı ve gelişmiş modern yöntemlerle çalışan. En az hatayı esas kabul edip, iç ve dış kalite kontrolleri ile bu hedefe gerçeklik katan, laboratuvarcılıkta evrensel kabul görmüş sistemleri uygulamak.